Zadaniem terapii ręki jest uruchomienie oraz usprawnienie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych. Terapia ręki zaadresowana jest do osób z potrzebą usprawniania motoryki małej.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

  • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie)
  • trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak używanie sztućców, picie z kubka, zapinanie guzików,
  • problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny),
  • problemy grafomotoryczne (pisanie, rysowanie, malowanie),
  • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej,
  • problem z koordynacją ruchową.