Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia pacjenta (niwelowanie bólu). W trakcie współpracy z pacjentem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie. Terapeuta wykorzystuje terapię ruchem do odtworzenia: siły mięśniowej, zakresu ruchu, stabilizacji stawowej i korekcji postawy oraz prawidłowych wzorców ruchowych.

W gabinecie prowadzę terapię wad postawy zarówno dzieci, jak i dorosłych. U dzieci szybkie rozpoznanie wady postawy może zminimalizować lub wykluczyć nieprawidłowości w układzie ruchu, które mogą nasilać się lub powodować inne schorzenia w wieku dorosłym. Wczesna korekcja wady i rehabilitacja u młodych pacjentów jest bardzo ważna, gdyż po zakończeniu wzrostu kości zmiana na ich poziomie staje się niemożliwa.