Integracja bilateralna jest metodą terapeutyczną, która ma za zadanie doskonalenie współpracy półkul mózgowych. Odbywa się to poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń ruchowych, dzięki czemu dzieci uczą się poznawać prawidłowe wzorce ruchowe oraz odnajdować położenie własnego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała. Wpływa korzystnie na rozwój ruchowy i poznawczy. Integracja bilateralna jest to umiejętność koordynacji i współpracy obu stron ciała w płaszczyźnie góra-dół, przód-tył prawo-lewo. Dotyczy momentu, gdy określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchowych.

Terapia jest poprzedzona diagnozą, która polega na badaniu funkcji ruchowych za pomocą specjalistycznych testów. Na podstawie wyników tworzony jest indywidualny program terapeutyczny z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami ruchowymi. Ćwiczenia te są realizowane w domu lub w gabinecie. Co 6 tygodni podczas spotkania kontrolnego terapeuta ocenia skuteczność programu i dokonuje jego modyfikacji.